[sidebar] [author-block avatar=”https://www.influencer.agency/wp-content/uploads/2019/05/dennis-1.png” title=”Dennis Crane” subtitle-1=”Legal Affairs” subtitle-2=”dennis@influencer.agency”] [/author-block] [special-text text=”Influencer.Agency”/]

James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
The Netherlands
020 210 18708

[cta-button-invert text=”Contact” link=”https://www.influencer.agency/nl/contact/” /] [/sidebar]

Influencer erkent dat Influencer Agency een advertentie- en marketingbureau is dat optreedt namens zijn cliënt. Niettegenstaande de betalings- en aansprakelijkheidsbepalingen van deze Overeenkomst, stemt Influencer ermee in InfluencerAgency aansprakelijk te houden voor betalingen, uitsluitend voor zover de opbrengsten zijn verrekend van Klant naar InfluencerAgency voor Diensten die zijn verleend onder een Invoegingsopdracht. Voor bedragen die niet zijn gecorrigeerd aan InfluencerAgency, stemt Influencer ermee in om Cliënt uitsluitend aansprakelijk te stellen. Influencer begrijpt dat Cliënt de bekendgemaakte principal van InfluencerAgency is en dat InfluencerAgency als agent geen verplichtingen heeft met betrekking tot dergelijke betalingen, hetzij gezamenlijk of meerdere. InfluencerAgency stemt ermee in al het redelijke te doen om de betaling van de Klant tijdig te ontvangen en te vereffenen. Indien de opbrengst van de Cliënt niet is vereffend voor de Invoegingsopdracht, (a) heeft Influencer het recht om betaling van de Klant te eisen met een kennisgeving van minimaal vijf (5) werkdagen aan InfluencerAgency in die zin en (b) andere klanten van InfluencerAgency hieronder, indien van toepassing, is het niet verboden om de Services te gebruiken vanwege een dergelijke niet-goedkeuring als het krediet van de andere klanten niet in het geding is.

Intellectuele eigendommen
Het eigendom van video’s, foto’s, verzendingen, creatieve, grafische en tekstuele materialen gemaakt door Influencer (individueel en samen, de “Aangepaste materialen”) zal worden gespecificeerd in de “Korte” sectie van elke campagne waar een influencer in wordt geaccepteerd. Als de overeenkomst wordt afgerond met schriftelijke toestemming van de influencer, vormt de definitieve “Campagnebrief” de overeengekomen voorwaarden van de overeenkomst. Wanneer zij zijn of haar aanmeldingsformulier indient bij de campagne van een influencerAgent-cliënt, stemt influencer in met de voorwaarden die zijn vastgelegd in zowel de Algemene voorwaarden als de Creative Brief. Door de campagne te nemen, bevestigt InfluencerAgency dat deze influencer alle hierin uiteengezette voorwaarden heeft gelezen en ermee heeft ingestemd.

Vertrouwelijkheid
Influencer erkent dat InfluencerAgency een bureau is dat onder andere sociale media-strategie en oplossingen voor zijn klanten biedt. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende zes (6) maanden daarna (de “Beperkte Periode”), zal Influencer geen enkele influencer of sociaal persoon werven of proberen te beveiligen, of ervoor te zorgen dat een persoon of entiteit vraagt ​​om mogelijkheden voor mediamarketing van elke klant van InfluencerAgency met de intentie om de agentschapsrelatie van InfluencerAgency met een dergelijke klant te omzeilen. Deze bepaling beperkt Influencer niet van het vragen aan een InfluencerAgency-cliënt met het doel die klant te informeren over de sociale mediabronnen en -mogelijkheden van Influencer gedurende de Beperkte Periode, zolang enige resulterende zakelijke mogelijkheid of onderneming met Aanbieder via InfluencerAgency zal zijn en niet rechtstreeks met de gevraagd client.

Vertrouwelijke informatie
InfluencerAgency mag de vertrouwelijke informatie van de Beïnvloeder (zoals hieronder gedefinieerd) uitsluitend verstrekken zoals noodzakelijk is om Influencer in staat te stellen Diensten te verlenen en voor geen ander doel of gebruik. Influencer stemt ermee in vertrouwelijk te blijven en zal voor alle andere doeleinden dan in verband met zijn betrokkenheid bij InfluencerAgency alle vertrouwelijke informatie van InfluencerAgency en de Cliënt niet gebruiken. Zoals hierin gebruikt, betekent de term “Vertrouwelijke informatie” alle niet-openbare informatie (schriftelijk, mondeling of in een ander medium) van InfluencerAgency en / of haar cliënt (en) waartoe Influencer in het bezit komt. De bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst zijn Vertrouwelijke informatie van InfluencerAgency. Influencer gebruikt ten minste dezelfde mate van zorg bij het beschermen van Vertrouwelijke informatie als het gebruikt bij het beschermen van zijn eigen vertrouwelijke informatie, maar niet minder dan redelijke zorg. Influencer erkent dat TInfluencerAgency en / of de Klant onherstelbare schade kan aanrichten die niet kan worden gecompenseerd met geldschade als Vertrouwelijke informatie werd gebruikt of openbaar gemaakt in strijd met deze Overeenkomst en in een dergelijk geval en als aanvulling op enig ander recht of rechtsmiddel dat beschikbaar is , InfluencerAgency en / of Cliënt hebben recht op een billijke vergoeding zonder de noodzaak om binding te verzekeren. Dit gedeelte blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst om welke reden dan ook.

Garanties en disclaimers
Elke partij garandeert en vertegenwoordigt aan de ander dat (a) hij de volledige bevoegdheid en bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en al zijn verplichtingen volledig te vervullen en alle noodzakelijke rechten hieronder te verlenen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden; b) geen van de handelingen, diensten of materialen die door die partij worden aangeboden of gecreëerd en / of aangepast, zullen de rechten van een derde schenden of zullen deze schenden, of materiaal bevatten dat obsceen, lasterlijk, smadelijk, lasterlijk of schadelijk is voor de gebruiker; (c) in het geval van Influencer, dat de Services van professionele aard zullen zijn, uitgevoerd met vaardigheden die nodig zijn om de Services uit te voeren zoals voorzien.